עריכת לשון

עריכת לשון

קונספט מלא של תוכן - כתיבה ועריכת לשון

עורכת לשון ספרות, ספרי עיון, ספרי ילדים, סיפורי חיים, אתרי אינטרנט

קריאת קטע מהספר באירוע ההשקה בספריית אריאלה

עריכת ספרו של יריב בן-אליעזר

שיפור הטקסט | שכתוב הטקסט | עריכה מעמיקה

עריכה לשונית

בעריכת טקסטים לסוגיהם יש להקפיד על…

כללי הפיסוק | כללי התחביר | אוצר מילים | תיקון שיבושי לשון | כתיב מלא תקני | בהירות המסר | מבנה התוכן ועוד